سیاست نامه حریم خصوصی

شعار اصلی نیوکاش ایرانیان، امن‌ترین روش پرداخت در اربعین حسینی است. در همین راستا اولویت ما حفظ حریم خصوصی کاربران است. به همین منظور در این سیاست نامه، مجوز های مورد نیاز جهت دسترسی به اطلاعات کاربران گرامی ارائه می شود.

این سند شامل موارد زیر است:

اطلاعاتی که جمع‌آوری میشود

دسترسی‌هایی که از کاربر میگیریم

نحوه‌ی استفاده از اطلاعات